top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS: 

Els Rimez, éénmanszaak, handelend onder de commerciële naam “Atelier Rimez”, met zetel te Dilbeek. 

Ondernemingsnummer: 0745.660.081 

E-mailadres: hello@atelier-rimez.be 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

De algemene voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de partijen in het kader van de verkoop van producten in het atelier te Dilbeek of via de internetwebsite www.atelier-rimez.be (de ‘site’) en binnen de context van het gebruik van de site. 

De verkoopovereenkomst komt tot stand tussen Atelier Rimez (de ‘verkoper’) en de meerderjarige, wilsbekwame opdrachtgever (de ‘klant’): 

1) Bij een persoonlijke ontwerpsessie in het atelier, na het plaatsen van een bestelling door goedkeuring van een offerte door de klant. Offertes blijven 1 maand geldig. 

Of 

2) Bij een online bestelling: Na het bestellen en betalen van een aankoop op de site van Atelier Rimez door de klant. 

 

Iedereen die een bestelling plaatst bij Atelier Rimez verklaart zich akkoord met deze verkoopsvoorwaarden. 

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomst. 

Artikel 2: Productbeschrijving 

De klant kan een product aankopen via een persoonlijke ontwerpsessie in het atelier of online via de website. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Alle producten van Atelier Rimez zijn steeds op bestelling. Er kunnen kleine verschillen in afwerking of afmetingen zitten door het ambachtelijke proces. 

Productinformatie en foto’s op de site worden met de grootste zorg samengesteld, maar verbinden de verkoper niet contractueel. Atelier Rimez kan wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie niet aansprakelijk gesteld worden. De verkoper verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de onjuistheden of onvolledigheden zo snel mogelijk recht te zetten, nadat hij van het bestaan ervan op de hoogte werd gesteld. 

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, kan u ons contacteren op hello@atelier-rimez.be. De klant kan ook steeds een afspraak maken in het atelier via de website. 

Artikel 3: Prijsinformatie 

Alle vermelde prijzen op de site, in de offerte of bevestiging van bestelling zijn steeds uitgedrukt in euro (€), inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. 

Atelier Rimez behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen wanneer dat op basis van fluctuaties in grondstofprijzen noodzakelijk is. 

Prijzen voor maatwerk na een persoonlijke ontwerpsessie in het atelier worden vermeld in een offerte. De prijs is variabel en afhankelijk van de wensen en de gekozen materialen van de klant. 

Artikel 4: Bestelling 

Als de klant een online bestelling plaatst via de site, zal men een bevestiging via e-mail ontvangen met het bestellingsnummer. Alle juwelen op de site zijn maatwerk en er wordt pas gestart met een bestelling na ontvangst van de bestelling en het volledige aankoopbedrag. 

Als de klant een ontwerpsessie inboekt in het atelier, dan zal men een offerte ontvangen via e-mail. Er wordt een voorschot gevraagd na aanvaarding van de offerte. Dit voorschot bedraagt 50% van de totale verkoopprijs, tenzij anders afgesproken. Er wordt niet gestart met de juwelen voor het voorschot werd ontvangen. 

Artikel 5: Betaling 

De betaling van een online aankoop via de site gebeurt volgens de voorgestelde betalingsmethoden. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie bij de uitgevende bankinstelling. 

De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fraude of enige andere onrechtmatige daad van derden met behulp van een debet- of kredietkaart of daaraan gerelateerde gegevens van klant, onverminderd het recht van klant om schadevergoeding verhalen op de derde. 

Klanten die een offerte ontvangen na een persoonlijke ontwerpsessie in het atelier, kunnen overschrijven naar het rekeningnummer vermeld op de voorschotfactuur, na aanvaarding van de offerte. 

Extra diensten die werden besproken na de offerte worden vermeld op de eindfactuur. Voorbeelden zijn: ontwerp van een monogram, gravures, vergulden, rhodineren, ... 

Artikel 6: Levering 

De levertermijn is afhankelijk van de voorradigheid van de grondstoffen of de (half)edelstenen die nodig zijn om het product te maken. 

Voor een online bestelling duurt het, zonder overmacht, tussen 5 à 6 weken voor het product verzonden wordt. Vertraging in het maakproces is geen geaccepteerde reden om de bestelling te annuleren. Indien een grondstof niet in voorraad is, zal Atelier Rimez contact opnemen met de klant en de aangepaste levertermijn meedelen. Vertraging in verzending is geen geaccepteerde reden om uw bestelling te annuleren. 

Voor een aankoop via een persoonlijke ontwerpsessie geldt er geen standaardlevertermijn. De levertermijn wordt besproken samen met de klant en afwijkingen worden onmiddellijk gemeld via e-mail of telefoon. Het product wordt opgehaald door de klant eens het klaar is. 

Bestellingen kunnen opgehaald worden bij Atelier Rimez te Dilbeek, verzekerd verzonden of persoonlijk geleverd worden. De verzendkosten worden toegevoegd bij het afrekenen van een online bestelling of worden toegevoegd aan de finale factuur bij maatwerk in het atelier. 

Het product wordt naar het leveringsadres gestuurd vermeld in de bestelbevestiging of offerte. Atelier Rimez is niet verantwoordelijk voor fouten in het leveringsadres. 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud 

De aangekochte producten blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Atelier Rimez. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de levering. 

Artikel 8: Herroepingsrecht 

Alle producten aangekocht via de site zijn maatwerk en bestellingen worden pas opgestart na het ontvangen van een bestelling. Aangezien de klant een product kan personaliseren en het product volgens deze specificaties gemaakt wordt, is het herroepingsrecht niet van toepassing. 

Artikel 9: Annulatievoorwaarden 

De klant heeft de mogelijkheid om een bestelling te annuleren binnen de 3 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag van bestelling. 

Het reeds betaalde bedrag (voorschot bij persoonlijke ontwerpsessie in het atelier of het volledige aankoopbedrag bij een online bestelling) wordt dan teruggestort. Bij laattijdige annulering wordt het bedrag ingehouden. 

Annulatie is niet mogelijk voor cadeaubonnen. 

Artikel 10: Terugzendingsvoorwaarden 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een product bij de levering meldt de klant via e-mail (els@atelier-rimez.be) binnen de 3 kalenderdagen te tellen vanaf de dag van ontvangst. Het artikel dient zonder gebruikssporen, proper en in originele verpakking teruggestuurd worden binnen 7 kalenderdagen na levering. De kosten en risico's van de retourzending worden gedragen door de klant. 

Wordt de terugzending aanvaardt, dan stort Atelier Rimez het verschuldigde bedrag, incl. verzendkosten, binnen de 7 kalenderdagen terug. 

Atelier Rimez behoudt zich echter het recht om retourzendingen te weigeren indien niet aan de voorwaarden werd voldaan. Er wordt duidelijk gecommuniceerd waarom er geen recht op terugbetaling is. De klant heeft de mogelijkheid om het product op eigen kosten ofwel opnieuw naar hetzelfde of een ander adres te laten sturen, ofwel het op te halen bij Atelier Rimez. 

Cadeaubonnen kunnen niet geretourneerd worden. 

Artikel 11: Garantie 

De klant heeft een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze periode geldt voor productiefouten. De garantie is niet van toepassing op normale slijtage, defecten die ontstaan door oneigenlijk gebruik, slecht onderhoud, schade door schuld van de klant of door ongelukken, afslijten van vergulde/gerhodineerde juwelen. 

Atelier Rimez spendeert de grootste zorg aan het uitkiezen van de (half)edelstenen in de juwelen. Voor ringen worden bijvoorbeeld enkel stenen met een hardheid van 7 of meer op de hardheidsschaal van Mohs gebruikt. Stenen blijven echter kwetsbaar en vereisen de grootste zorgzaamheid. Atelier Rimez is niet verantwoordelijk voor het barsten van een (half)edelsteen of verlies van een steen in het juweel. Een jaarlijkse controle van de zetting is aangeraden om het risico te beperken. 

Artikel 12: Intellectueel eigendom 

Alle ontwerpen en afbeeldingen op de site en sociale media zijn eigendom van Atelier Rimez en mogen niet gekopieerd worden. 

De totale inhoud van de site en sociale media van Atelier Rimez, waaronder foto’s, teksten e.a., is het exclusief bezit van Atelier Rimez. Voor elk gedeeltelijke of volledige reproductie van de inhoud, via om het even welk kanaal, moet schriftelijk toestemming worden aangevraagd aan Atelier Rimez, op straffe van vervolging. 

Artikel 13: Privacy 

Atelier Rimez verbindt zich ertoe gegevens enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en om de klant vrijblijvend info van Atelier Rimez toe te sturen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen deze nooit doorgeven aan derden. 

Artikel 14: Gebruik van cookies 

Op de website van Atelier Rimez is Google Analytics geïnstalleerd. Google Analytics is een webanalysetool van Google en maakt gebruik van cookies om de website te analyseren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen aan te passen in uw browser. 

Artikel 15: Online Dispute Resolution-Platform 

Als er iets fout loopt lossen wij dit graag onderling op. 

Heeft u toch een klacht? 

De EU heeft een Online Resolution System gecreëerd. Dit is een onlinegeschillenbeslechting waarbij u snel een goede oplossing heeft voor uw online consumentenprobleem, zonder rechter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show 

PRIVACYBELEID

EIGENAAR EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:

Els Rimez, éénmanszaak, handelend onder de commerciële naam “Atelier Rimez”, met zetel te Dilbeek.

Ondernemingsnummer: 0745.660.081 E-mailadres: hello@atelier-rimez.be

1. Definities

Persoonsgegevens (of Gegevens)
Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens - waaronder een persoonlijk identificatienummer - de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.
Gebruiksgegevens
Informatie die automatisch wordt verzameld vanuit deze Applicatie (of externe diensten die worden ingezet in deze Applicatie ), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de Gebruikers van deze Applicatie worden gebruikt, de URI- adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van het verzoek, de gebruikte methode om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het als reactie hierop ontvangen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (geslaagd, fout, enz.), het land van oorsprong, de functies van de browser en het besturingssysteem van de Gebruiker, de verschillende tijdsgegevens per bezoek (zoals de tijd die op elke pagina van de applicatie wordt doorgebracht) en de gegevens over het gevolgde pas binnen de applicatie, in het bijzonder gericht op de volgorde van de bezochte pagina's en andere parameters over het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

 

Gebruiker
De persoon die gebruikmaakt van deze Applicatie die, tenzij anders is aangegeven,

samenvalt met de Betrokkene.

 

Betrokkene
De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben. Gegevensverwerker (of Verwerker)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die namens de Verwerker Persoonsgegevens verwerkt, zoals beschreven in dit privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)
De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Applicatie. De Verwerkingsverantwoordelijke is de Eigenaar van deze Applicatie, tenzij anderszins wordt aangegeven.

 

Deze Applicatie
De middelen waarmee de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld of verwerkt.

 

Dienst
De Dienst die wordt aangeboden door deze Applicatie zoals beschreven in de betreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op deze site/applicatie.
Europese Unie (of EU)
Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Juridische informatie

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Applicatie, tenzij anders vermeld in dit document.

2. Soorten verzamelde gegevens

De eigenaar verstrekt geen lijst van types persoonsgegevens die worden verzameld.
De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Applicatie. Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Applicatie gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Applicatie haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Applicatie specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.

Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Applicatie of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Applicatie dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document worden aangegeven.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Applicatie.

3. Wijze en plaats van de gegevensverwerking

A. Verwerkingsmethode

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools,

waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Applicatie (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma's, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

 

B. Locatie

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere

plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.
Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

 

C. Bewaartijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

 

D. Cookiebeleid

Deze Applicatie gebruikt Trackers.

4. Verdere informatie voor gebruikers

A. Rechtsgrond voor verwerking

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven.

 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;

 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;

 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;

 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

B. Nadere informatie over de retentietijd

Tenzij anders aangegeven in dit document, worden Persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en kunnen ze langer worden bewaard op grond van een toepasselijke wettelijke verplichting of op basis van toestemming van de Gebruiker.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.

 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.
   

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.
 

C. Rechten van Gebruikers

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, hebben Gebruikers in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.

 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming.

 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.

 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.

 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.

 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten
  verwijderen. Gebruikers hebben het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.

 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd.

 

Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruikers hebben ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar het buitenland, waaronder naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

D. Meer informatie over het recht om tegen verwerking bezwaar te maken

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen en kosteloos bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Indien de Gebruiker bezwaar maakt tegen het verwerken voor directmarketingdoeleinden, worden de Persoonsgegevens niet verder voor deze doeleinden verwerkt. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden in de relevante artikelen van dit document.

 

E. Hoe deze rechten uit te oefenen

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld, waarbij de Gebruiker de wettelijk voorgeschreven informatie wordt verstrekt. Elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking wordt door de Eigenaar meegedeeld aan elke eventuele ontvanger van deze Persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. Op verzoek van Gebruikers stelt de Eigenaar Gebruikers op de hoogte van deze ontvangers.

 

 

5. Bijkomende informatie over gegevensverzameling en verwerking

A. Juridische procedures

De Eigenaar kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Eigenaar genoodzaakt kan zijn Persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van overheidsinstellingen.

B. Bijkomende informatie over de Persoonsgegevens van de Gebruiker

Naast de informatie die in dit Privacybeleid is opgenomen, kan deze Applicatie op verzoek

de Gebruiker bijkomende en contextuele informatie verstrekken over bepaalde Diensten of het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

C. Systeemlogboeken en onderhoud

Met het oog op de werking en het onderhoud, kunnen deze Applicatie en externe diensten bestanden verzamelen die de interactie met deze Applicatie registreren (systeemlogboeken) of hiervoor andere Persoonsgegevens gebruiken (zoals het IP-adres).

D. Niet in dit beleid opgenomen informatie

Ten allen tijde kan van de Eigenaar meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens worden gevraagd. Zie hiervoor de contactinformatie aan het begin van dit document.

6. Wijzigingenv an dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar - door een kennisgeving te sturen naar Gebruikers via contactgegevens die de Eigenaar beschikbaar staan. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

bottom of page